Ubezpieczenie na życie dla pracowników podmiotów branży gastronomicznych


30,00 zł/mcUbezpiecz się60,00 zł/mcUbezpiecz się
Zakres ochronyWariant IWariant II
Zdarzenia dotyczące Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego24 000 zł48 000 zł
Śmierć wskutek NW48 000 zł96 000 zł
Śmierć wskutek NW przy Pracy72 000 zł144 000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego72 000 zł144 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy96 000 zł192 000 zł
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu48 000 zł96 000 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW za 1%200 zł400 zł
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu za 1%180 zł360 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego2 000 zł4 000 zł
Leczenie specjalistyczne750 zł1 500 zł
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego, świadczenie w wysokości 100%, 80%, 60%, 40%, 20% sumy1 000 zł2 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia
50 zł/25 zł100 zł/50 zł
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia
30 zł/25 zł60 zł/50 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni
50 zł100 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
65 zł/29,50 zł130 zł/59 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
65 zł/29,50 zł130 zł/59 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
80 zł/34 zł160 zł/68 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
do 14 dni / od 15 do 30 dnia
40 zł/28 zł80 zł/56 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu100 zł200 zł
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW od 1 do 30 dnia12,50 zł25 zł
Zdarzenia dotyczące rodziny Ubezpieczonego
Współmałżonek/ Konkubent ubezpieczonego
Śmierć Współmałżonka5 000 zł10 000 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek NW10 000 zł20 000 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego15 000 zł30 000 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka1 000 zł2 000 zł
Pobyt Współmałżonka w Szpitalu spowodowany NW
wskutek NW wypadku do 14 dni / od 15 do 180 dnia
25 zł/12,50 zł50 zł/25 zł
dodatkowo OIOM do 5 dni
25 zł50 zł
Dziecko Ubezpieczonego
Śmierć Dziecka1 500 zł3 000 zł
Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku3 000 zł6 000 zł
Osierocenie Dziecka2 000 zł4 000 zł
Poważne zachorowanie Dziecka1 500 zł3 000 zł
Urodzenie Dziecka500 zł1 000 zł
Urodzenie Dziecka Martwego1 250 zł2 500 zł
Rodzice Ubezpieczonego
Śmierć Rodziców750 zł1 500 zł
Śmierć Teściów750 zł1 500 zł
Śmierć Rodziców wskutek NW1 500 zł3 000 zł
Śmierć Teściów wskutek NW1 500 zł3 000 zł